11.02.2016 günü 13:30'da Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Sarıcakaya İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Mütevelli Heyeti tarafından yapılan mülakat sonucunda aşağıda ismi yazılı adayların yürütülecek olan "Yaşlı ve Hasta Vatandaşlarımızın Evlerinin Temizlenmesi" projesi kapsamında 6 (altı) ay süreli olarak istihdam edilmesine karar verilmiştir. İlanen duyrulur.

1- Hamiyet ÇAKIR (Asil)
2- Sema BAYRAM (Asil)
3- Yasemin CENGİZ (Asil)

------

1- Seher GÜVEN (Yedek)
2- Emine ARIKAN (Yedek)
3- Filiz SARIKURT (Yedek)