İLÇE ETİK KURULU 
 
          25.05.2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince; Etik Komisyonu üyelerinden bazılarının görev değişikliği nedeniyle 19.01.2017 tarihli Kaymakamlık Olur'u ile yeniden düzenlenmiştir. 
 
 
ETİK KOMİSYONU:
İlçe Kaymakam Vekili                       Recep AYDIN başkanlığında,
İlçe Yazı İşleri Müdürü                      Burhanettin SIRTIKARA
İlçe Nüfus Müdürü                            Metin İNCEREİS